Model: JU-S

Tip:Çukursuz Çelik Platformlu Kantar

Açıklama: 40-60-80-100 t

---

Model: DI

Tip: Çukurlu Çelik Platformlu Kantar

Açıklama: 40-60-80-100 t

---

Model:  HI-S

Tip:  Çelik Platformlu Kantar  

Açıklama: 40-60-80-100 t

---

Model: CS

Tip:  Beton Dolgulu Çelik Platformlu Kantar    

Açıklama:  40-60-80 t

---

Model:  CB

Tip: Beton Platformlu Kantar

Açıklama: 100 t

---

Model:  RW

Tip: Çelik Platformlu Demiryolu Vagon Kantarı    

Açıklama: 120 t

---

Model: DR

Tip: Dinamik Demir Yolu Vagon Kantarı 

Açıklama:  30 t

---

Model: AS

Tip: Portatif Aks Kantarı

Açıklama: 30 t

---

Model: AR

Tip: Sabit Aks Kantarı 

Açıklama:  30 t